RELIGIA a MAŁŻEŃSTWO

religiaamalzenstwo

Rodzina, to najważniejsza komórka społeczna, na której opiera się istnienie. Od najmłodszych lat wpływa na nasze wartości i normy, które w późniejszym czasie rzutują na postępowanie oraz zachowanie. Życie w dużym stopniu jest zależne od przekazanych wartości – to one kształtują obraz rzeczywistości.

Głównym trzonem rodziny jest małżeństwo. Małżeństwo, to związek dwojga ludzi wychowywanych w odmiennych wartościach, poglądach, normach, a nawet w odmiennych kulturach – co jest z tym powiązane – w odmiennych wyznaniach, w odmiennych tradycjach religijnych oraz w innym podejściu do życia z religią. Podejście do religii i wiary jest bardzo mocno uzależnione od tego w jaki sposób do tej kwestii podchodzili nasi rodzicie, czy opiekunowie. To oni swoim postępowaniem i wyznawanymi zasadami dają obraz wiary. Religia i podejście do wiary kształtowane jest od dzieciństwa. Religia przechodzi różnego etapy w naszym życiu i jest ściśle powiązana z naszym życiem.

Każdy z nas ma swoje indywidualne podejście do wiary, jest ono kształtowane przez całe życie. Tylko od nas zależy, czy chcemy iść drogą naszych rodziców, wyznawać ściśle założone zasady wyznaniowe, czy stworzyć swoje indywidualne podejście do religii. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy wolnymi ludźmi, a podstawą istnienia jest miłość.

Związki małżeńskie są nasycone wieloma konfliktami i w wielu przypadkach konfliktami wyznaniowymi. Zawierając małżeństwo, wiążąc się z “obcą” osobą, niekiedy nie jesteśmy w pełni świadomi z jakimi wartościami będziemy obcować – do jakiej rodziny należy nasz partner, jakie zasady i normy są w niej przestrzegane…

Przed połączeniem się węzłem małżeńskim zachęcam wszystkich do bliższego poznania kultury wyznaniowej partnera i jego rodziny. Nie obawiajcie się rozmów i pytań. Warto rozpocząć poznanie od samego początku związku. Budowanie poprawnych relacji wyznaniowych z partnerem ma ogromny wpływ na kolejne etapy związku. Miłość dwojga odmiennych osób, silniejsza niż zakorzenione poglądy jest warta uwagi i poświęcenia.

Nigdy nie wolno zapominać o rozmowie o religii, o potrzebach wyznaniowych. Indywidualne podejście do religii nie jest niczym złym. Wszystko jesteśmy w stanie pogodzić ze sobą. Wiele par połączyła siła miłości pomimo, że są innego wyznania. Rozmowy i ustalenia między partnerami są niezwykle ważne w tym momencie. Warto ustalić i zaznajomić się z praktykami religijnymi partnera. Warto poznać jego wiarę, jego poglądy i zasady. Otwórzmy się na partnera i jego wiarę. Każdego dnia pokazujmy, że szanujemy i oczekujemy wzajemności. Cichy kontrakt małżeński jest jak najbardziej wskazany. Ustalmy w nim granice i potrzeby. Nie zapominajmy o potomstwie – ustalcie w jakiej wierze chcecie wychowywać swoje dzieci. Nie rańcie wierzeń partnera – podkreślaj, jak bardzo ważna jest dla Ciebie jego religia, a tym samym indywidualne podejście do praktyk wyznaniowych. Pokaż, że obrzędy religijne będą ujmowane w życiu potomstwa, ale kształtowanie życia będzie oparte na zgodzie obu religii. W późniejszym czasie i w pełnej świadomości, dzieci ukształtują swoje podejście do religii, do jej wielowymiarowości.

W wielu momentach jesteśmy świadkami złego obrazu dawanego potomstwu. Podkreślam, że każdy z nas ma prawo indywidualnie podchodzić do kwestii wiary. Nie należy wywoływać presji na partnerze tłumacząc krytykę w jego kierunku: „złym obrazem dawanym dzieciom”. Pamiętaj, każdy z nas przechodzi przez różne etapy związane z religią. Dzieci mogą owe zachowanie kojarzyć z przykrym obowiązkiem, a w późniejszym wieku oszukiwać rodziców i tym samym znienawidzić wymagane przez rodziców praktyki. Pokażmy im, że Bóg jest wszędzie – zachęcajcie do modlitwy nawet na spacerze. Jeśli partner nie ma ochoty na spotkanie wyznaniowe – uszanujcie i pokażcie potomstwu, że wszyscy mają prawo do modlitwy w samotności, np. podczas odpoczynku. Zaznaczajmy, że to jest równie ważne dla naszej duszy. Nigdy nie krytykujmy… – krytyka zakodowana w podświadomości w późniejszym okresie może, to wywoływać efekt odwrotny do zamierzonego i dziecko już jako osoba dorosła będzie oddalać się od religii wyznawanej w rodzinie. Przemyślcie i przedyskutujcie podjętą powyżej tematykę religijności potomstwa.

Wpływ rodzin partnera jest również ważny w związku dwojga ludzi. Często rodziny nie akceptują, bądź usilnie chcą zmieniać ustalone zasady między partnerami. W tym wypadku należy pamiętać o rozmowie z partnerem o wpływach rodzin. Nie bójcie się ustalać w jaki sposób mają odbywać się wizyty najbliższych i na ile jesteście w stanie zaakceptować ich sugestie. Ataki, ciągłe kontrole, a nawet „nieświadome” nawoływanie do modlitwy mogą negatywnie wpłynąć na waszą relację.

Konflikty wyznaniowe pojawiają się również w momencie kiedy partnerzy są tego samego wyznania. W tym wypadku należy również pamiętać o cichym kontrakcie. Każdy z nas ma prawo na odmienne podejście, nawet do tej samej religii. W tym momencie pragnę przytoczyć historię, którą opowiadał mało znany pastor parom mającym problem na linii związek – najbliższa rodzina. Pastor zawsze podkreślał wielką moc małżeństwa. W zależności od sytuacji w danej rodzinie, w danym małżeństwie opowiadał i jednocześnie sugerował jednemu z nich : „Mężczyzna wraz żoną i swoją matką znajdują się na łodzi na głębokich wodach. Wszyscy spoglądają na rozgniewane fale. W pewnym momencie obie kobiety wypadają z łodzi, obie toną. Przerażony mężczyzna wskakuje do wody – kogo pierwszego ratuje ?” W tych momentach przeważnie zapadała ogromna cisza. Najczęstsze odpowiedzi, jakie uzyskiwał to: „Matkę ponieważ jest starsza”. Pastor wstawał i łapał małżonków za ręce i prosił ich o przypomnienie sobie przysięgi małżeńskiej. Po powtórzeniu przysięgi, pytał: „Czy swojej matce przysięgałeś?”. Często pojawiały się łzy i żal sumienia. Dzięki tym słowom wiele par zrozumiało jak bardzo ważna jest składana sobie przysięga. Jak bardzo ważne jest małżeństwo. Nie bójmy się zawalczyć o swoje małżeństwo, nawet jeśli mielibyście poświęcić kontakty z rodziną. Rodzice kochają i będą kochać, a partner to najważniejsza osoba w Twoim życiu. To z nim będziesz dzielić każdy dzień, to on wypełnia chwile Twojego życia. Spraw aby miłość trwała – nie krzywdźmy. Rozmawiajcie i ustalajcie. Mówcie o swoich spostrzeżeniach, nie bójcie się mieć odmienne zdanie. Poproście o szacunek i gwarancje bezpieczeństwa. Każda osoba powinna zagwarantować swojej drugiej połówce bezpieczeństwo i gwarancje obrony nawet przed atakami, bądź naciskami najbliższych. Nigdy nie zostawiajcie ich samych z tym problemem. Szanujcie i kochajcie – pokazujcie to w czynie i słowie.

Szacunek wyznaniowy, to najważniejsza powinność międzyludzka. Pamiętajcie, każda religia niosąca przekaz miłości i szacunku do bliźniego jest wiarą godną uwagi. Nigdy nie zmuszajmy do modlitwy, ani jej nie zabraniajmy. Wielu wciąż nie szanuje odmienności wyznaniowych – krzywdząc słowem, gestami, a nawet czynami. Warto zapoznać się z historią i głównym przekazem każdego wyznania. Nie zapominaj, że wiele religii wywodzi się z tych samych ksiąg wyznaniowych. Nie należy ich ganić, warto je poznać i zrozumieć. Twoja religia może mieć korzenie w innych wyznaniach. Obrażając inne wyznania – obrażacie swoją religię. Religie często bazujące na tych samych księgach przez lata istnienia są modyfikowane i zmieniane. To co było ważne stulecia temu w chwili obecnej może zostać zapomniane i zaniechane. Wszystko się zmienia. Poznajcie siebie!

Jednym z kolejnych problemów wyznaniowych dotykających małżeństwa jest nazbyt obsesyjne poświęcanie się religii. Zachowania obsesyjne mogą pojawić się z wiekiem i mogą wystąpić w już dojrzałym małżeństwie. Każdy powinien bacznie obserwować swojego partnera. Mówcie o swoich obawach i przeczuciach. Gdy partner nadto poświęca się religii powinien również dostrzec granice. Granice są niekiedy bardzo cienkie, a nawet czasem niezauważalne. Warto być czujnym. Musimy rozważyć wiele wątpliwości. W jaki sposób postępowanie obsesyjne partnera wpływa na nas samych, na naszą rodzinę? Czy owe zachowanie rani najbliższych i samą osobę zaangażowaną? Czy owe zachowanie wywołuje konflikty? Czy nazbyt obsesyjne zachowanie w tym momencie jest już fanatyzmem? Szukajcie przyczyn owego zachowania.

Nie obawiajcie się rozmów o tym w jaki sposób spostrzegacie rzeczywistość. Może osoba, która dotyczą owe obawy nie jest tego świadoma i jest skłonna do zmiany swojego obsesyjnego zachowania.

Bądźcie świadomi również tego, iż osoba postępująca w ten sposób może odebrać, to jako atak na jej osobą i wiarę. W tym momencie musicie być przygotowani na kłótnie, a nawet krzyki. Osoba ta poczuje się zastraszona i będzie za wszelką cenę się bronić. Ważną kwestią jest podkreślanie wyrozumiałości i podziwu do jej osoby. Warto podkreślać swoją miłość i potrzebę bliskości.

W jaki sposób zatem zmienić swoje „wspólne” zachowanie, by móc odnaleźć szczęście? Pamiętajmy, że każdy z nas ma prawo do asertywności. Nie lękajcie się mówić „NIE”. Mów „nie”, nawet gdy ktoś próbuje Ci wmówić, iż Twoją powinnością jest oddanie się religii, w taki sam sposób jak on/a to widzi i postrzega. Każdy z nas ma swój własny sposób na kontakt z Bogiem.

Jednym z ważnych elementów odnajdywania wspólnej drogi wyznaniowej jest szczera rozmowa i przekaz. Zastanówmy się wspólnie, jak wygląda niedzielna modlitwa w świątyni wypełnionej po brzegi różnymi ludźmi… Czy jesteśmy skupieni? Czy modlitwa jest szczera i głęboka? Czy jesteśmy w pełni skupieni na słowie Bożym? Czy może po prostu wypełniamy obowiązek wyznaniowy? Każdy powinien opowiedzieć o tym swojemu partnerowi. Poprosić go o to, by odnalazł chwilę na wspólną modlitwę. Zaproponujcie partnerowi wspólną modlitwę w ciszy, wśród przyrody. Pamiętajcie Bóg jest wszędzie, nie tylko w świątyni. Dwa razy w miesiącu zaplanujcie swój własny pomysł na wspólną modlitwę. Nie traktujmy niedzielnego nabożeństwa jako obowiązku. Jeśli odczuwasz niepokój zakomunikuj to partnerowi. Jeśli serce partnera przepełnione jest Bogiem to uszanuje Twoje indywidualne podejście do rytuałów religijnych. Przymusy, nakazy i zakazy, to wrogowie relacji partnerskiej. Rozważcie każdy z elementów wyznaniowych – rozmawiajcie i dyskutujcie. Kochajmy i pozwólmy się kochać.

Wiele osób już na początku związku rozważa, czy należy konkurować z Bogiem, z głębią wiary partnera. Istnieją związki, w których jeden z partnerów stawia obowiązki wyznaniowe nade wszystko, nad związek. Osoba, która nie potrafi odnaleźć się w tej sytuacji powinna zastanowić się nad przyszłością, nad swoją przyszłością. Pamiętaj, małżeństwo nie zmienia ludzi. Specyficzny charakter partnera może nawet pod wpływem związku małżeńskiego jeszcze bardziej się wyostrzyć. Na początku, gdy się poznajemy należy zwracać uwagę na każde sygnały. Jeśli partner nazbyt stawia oddanie się wierze, pozwólmy mu na to, a sami nie cierpmy. Małżeństwo tego nie zmieni. Świat przepełniony jest miłością – odnajdźmy swoją.

Miłość ziemska ma być przepełniona miłością duchową, ale nigdy nie powinna z nią rywalizować. Ostatnio poznałam piękną historię Nicka Vujicica. Nick to niepełnosprawny ewangelizator, który odnajduje swoją miłość w niesieniu słowa Bożego, a mimo to stawia nade wszystko na pierwszym miejscu małżeństwo. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z jego historią. Siła w dążeniu do szczęścia, do szczęścia małżeńskiego, to najważniejszy element istnienia. Osoba kochająca zrozumie Twoje obawy i uszanuje Twoje potrzeby.

Podejście do religii jest wielowymiarowe. Ile ludzi na świecie – tyle poglądów i potrzeb wyznaniowych. Niosąc miłość i szacunek w sercu uszanujmy odmienność. Pamiętajmy, iż jedną z podstawowych potrzeb emocjonalnych człowieka jest przynależność do społeczności i w tym społeczności wyznaniowych. Szanujmy ludzi i ich potrzeby, a zostanie to wynagrodzone.

Wszystko, o co w modlitwie prosicie,
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.
Mk 11,24

Książki, które warto przeczytać:

61 62 63 64 65 66

Dodaj komentarz


ODSZUKAJ RADOŚĆ W KILKU SŁOWACH - CZYTAJ i UCZ SIĘ

FAST LANE MILIONERA

Fast line
Kup książkę

Książkę tę można uznać za niebywale pożyteczny “podręcznik” jak sensownie rozwijać własny biznes, aby zostać milionerem. Zwłaszcza dla ludzi młodych, ambitnych i przedsiębiorczych, próbujących znaleźć swój własny sposób na sukces biznesowy i finansowy, może być to cenna wskazówka, zawierająca wiele naprawdę porządnie ułożonych i sensownych technik, porad oraz rad.

Tyle że nie wystarczy ją przeczytać.

Trzeba jeszcze przyłożyć się i wprowadzić zmianę… zacząć świadomie żyć… (więcej…)

CZYTAJ

ODRODZENIE FENIKSA

7f330c_b5620c1907a040c79c8f6e047feb1a50

 

Kup książkę

Poznaj sekrety zwykłych ludzi, którzy osiągają niezwykłe rezultaty i uwolnij śpiącego w Tobie olbrzyma.

Jedna z niewielu książek, która zbierała tak wiele entuzjastycznych opinii czytelników, napawała ich takim optymizmem i energią do życia, a przede wszystkim… pomagała im rozwinąć skrzydła! Jeśli potrzebujesz wsparcia to go otrzymasz. Niewiarygodna pozycja – przekonaj się sam… (więcej…)

CZYTAJ

Zmień swoje myśli, by zmienić siebie…

7f330c_73e8e619a32c4d75b7fcce938b4bd7f0
Kup książkę

Słowo „zmiana” bardzo często wzbudza w nas obawę, strach czy nawet paraliż. Wielu z nas potrzebuje w życiu bezpieczeństwa, co prowadzi do tego, że zgadzamy się na przeciętność, a nasze życie nie przynosi nam zbyt wielu powodów do radości. Czytając tą książkę zrobiłeś/aś pierwszy, ważny krok do poprawy swojego bytu – pozwoliłeś słowie „zmiana” zabrzmieć w Twojej głowie, jako coś, co popchnie Cię w stronę satysfakcji i szczęścia.

Osiągnąć je możesz tylko wtedy, gdy pozbędziesz się wewnętrznych blokad, które wytworzyło Twoje najbliższe otoczenie. Wystarczy tylko, że doprowadzisz do zmiany sposobu myślenia.

Ta książka powinna się stać Twym podręcznikiem życia – może nie jedynym, ale jednym z najważniejszych. Za każdym razem, gdy wybierasz sobie jakiś cel i decydujesz się naprawdę dążyć do jego osiągnięcia, powinieneś przerobić opisane ćwiczenia, co z pewnością pomoże Ci Twój sukces osiągnąć zarówno szybciej, jak i mniejszym kosztem. (więcej…)

CZYTAJ

JESTEŚ WAŻNA. CZAS, EMOCJE I TY

jesteswazna
Kup książkę

JESTEŚ WAŻNA. CZAS, EMOCJE I TY

Wiele kobiet miesiącami, a może nawet latami próbuje poukładać swoje życie.

Ciągle gdzieś pędząc, skupiają się na tym czego im brakuje. Nie dostrzegają swojego potencjału i wewnętrznej mocy. Jeśli chociaż raz przeszło Ci przez myśl, że jesteś niewystarczająco mądra, że nie uda Ci się. Jeśli pomyślałaś, że biegnąc osiągniesz więcej.

Mylisz się!

Zatrzymaj się na chwilę. Odkryj prawdziwą siebie. Przyjrzyj się sobie i swoim emocjom. Mało kto wie, ale to one pomogą Ci poukładać Twoje życie w taki sposób, że stanie się ono spokojniejsze. (więcej…)

CZYTAJ

Zmień swoje życie w 30 dni. Jak odnaleźć prawdziwego siebie?

zmienswojezycie30dni
Kup książkę

To poradnik inspirujący, ciekawy, dla niektórych może szokujący, ale przez to niezmiernie motywujący… do zmiany, poszukiwania szczęścia i świadomego życia.

W tej książce przeczytasz, jak radzić sobie ze zmianami, których wprowadzanie może wydawać się na samym początku niezwykle ciężkie. Odkryjesz w sobie nowe pasje, nauczyć się określać własne cele, a co najważniejsze – dowiesz się, w jaki sposób je osiągać.

„Wciąż zadaję sobie to samo pytanie: jaki mam cel? Nie chcę tracić życia na coś, co nie jest zgodne z moim powołaniem.” Jeśli myślisz podobnie jak jedna z bohaterek niniejszego poradnika, zacznij zmieniać swoje życie już dziś, w równe 30 dni. (więcej…)

CZYTAJ

Władca słowa… Jak skutecznie i celnie wymierzać słowo aby osiągnąć władzę nad ludzkimi emocjami?

wladcaslowa

 

Kup książkę

Książka, której opis właśnie czytasz, stawia sobie za cel dać Ci władzę nad ludzkimi emocjami. Będzie tu mowa o tym, jak możesz się nauczyć sięgać poza racjonalne motywy innych ludzi i oddziaływać bezpośrednio na ich instynkty, rozbudzając i rozpalając swymi słowami ich wyobraźnię. Pokażemy Ci, w jaki sposób, sięgając poza racjonalne motywy słuchacza, możesz rozpalać wyobraźnię samymi słowami. Czyli, w skrócie, dowiesz się przede wszystkim… (więcej…)

CZYTAJ

© 2015-2017 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Design by Trójwizja.pl /