ZADANIE nr 15 : OBOWIĄZKI DOMOWE – wasza lista

7f330c_41e53a9d641f43f6b7dbb9611b971e65

Zadnie dla pracowitych i leniwych.

Zanim rozpoczniesz : Namówcie partnera do wspólnego stworzenia listy obowiązków domowych.

Zadanie będzie polegało na stworzeniu wspólnie z partnerem planu wykonywania obowiązków domowych.

Czas trwania: nieokreślony.

Zadanie: Przygotuj duży arkusz papieru, podziel go na dwie części. Pierwszą część nazwij swoim imieniem, zaś drugą imieniem partnera. Podziel części tak, aby zawierały dodatkowo kolumny ze słowami: codziennie, 1 raz w tygodniu, 1 raz w miesiącu, 1 raz w roku. Oboje rozpocznijcie zadanie. Niech każdy wypisze w swojej części, jakie obowiązki domowe wykonuje, niezapominajce o najmniejszych drobiazgach. Lista ma być dowolnie długa, ale szczegółowo zawierać wszystkie czynności, które są przez Was wykonywane od ścielenia łóżka, po układanie drewna opałowego w kotłowni. Ponumerujcie zadania, a następnie porównajcie ilość wykonywanych zadań domowych. Kolejno oceńcie każde wykonywaną czynność w skali od 1 do 10, gdzie 1 to najniższy poziom energii, a 10 to największy poziom energii, którą poświęcacie obowiązkowi. Wspólnie nadajcie oceny obowiązkom. Zliczcie przyznane punkty, każdemu zadaniu i podsumujcie.

Czy poziom zaangażowania jest zbliżony ? Przedyskutujecie to!

Przykład: Przedstawiono na załączonym zdjęciu.
Proszę pamiętać, że jest to przykładowa lista i zawiera ona tylko niewielką ilość czynności, które się wykonuje.

Pamiętaj: To zadanie ma Was skłonić do dyskusji na temat wykonywania codziennych obowiązków domowych. Dzięki temu zadaniu Twój partner zauważy, ile obowiązków wykonujesz i ile zaangażowania poświęcasz owym zadaniom. Doceńcie się nawzajem. Pochwalcie partnera za trud i wysiłek. Porozmawiajcie o wszystkich punktach, może pragniesz, aby Twój partner przejął jakieś zadanie od Ciebie. Zapytaj go.

Od Autora:

Dyskusja nie ma być powodem do kolejnej kłótni. Jeśli uważasz, że owe zadanie ją wywoła – nie podejmujcie się go.

© 2015-2017 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Design by Trójwizja.pl /