ZADANIE nr 4 : ZNAKOWANA KOMENDA

photo-1440752361465-3f83623776f2

Następujące zadanie jest niezwykle trudne, będzie wymagało Twojej odwagi.

Zanim rozpoczniesz : Mierz siły na zamiary i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie podejmuj się zadania jeśli uważasz, iż w 100% nie jest ono dla Was.

Zadanie będzie polegało na formułowaniu – znakowaniu zdań w taki sposób, aby zawierały one ukrytą komendę.

Czas trwania: około 5 dni – zadanie można przedłużyć jeszcze o kilka dni jeśli zauważana jest zmiana zachowania i znakowane polecenia są wypełniane.

Zadanie: Wielu ludzi źle rozumie to, co do nich się mówi, odnajdując tylko i wyłącznie nakazy i zakazy w zdaniu. Zadanie polega na nauczeniu się „szczególnego” kontaktu – znakowania komendy. Komenda nie ma być jednoznacznym poleceniem. Znakowana komenda to przesłanie niosące polecenie.

Znakowana komenda to dodawanie do zdania – polecenia m.in. takich słów: „poproszę”, „rozumiem, że…”, „doceniam, że…”, „dziękuję Ci za…”, „bardzo wiele jest we mnie wdzięczności za Twoją pomoc”, itp.

Przykład:

ZNAKOWANA KOMENDA:

ZWYKŁE POLECENIE:

a w myślach :

Ćwiczenie jest niezwykle trudne ponieważ nie od razu można zauważyć rezultaty stosowania taktyki znakowania.

Pamiętaj: Znakowanie komendy pozwala na to, aby świadomość słuchała tego, co zdaje się poleceniem, podczas gdy nieświadomość będzie się skupiać na zaznaczonych fragmentach owego polecenia.

Od Autora:

Przy formułowaniu zdania zwróć uwagę na ton głosu, na mimikę. Znakowana komenda musi zawierać konkretne daty i terminy. Wszystko musi być przemyślane.

© 2015-2017 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Design by Trójwizja.pl /