PROW UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa operacji: Mobilne biuro psychorozwoju. Cel i efekty operacji: Utworzenie i osiągnięcie zysków z działalności gospodarczej – mobilnego biura psychorozwoju związanego z promocją produktów/usług wpływających na polepszenie kondycji psychofizycznej oraz usługach terapeutycznych i psychoedukacyjnych. Działanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2020–2022.

© 2024 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Design by Trójwizja.pl /