CHAD-kor, czyli co robi z człowiekiem choroba afektywna dwubiegunowa?

Zośka nie była w stanie już dalej tak żyć… Choć bardzo kochała męża to przyszedł taki moment, w którym zrozumiała, że nie zdoła dalej unieść jego porywczości, zmienności i wybuchowości… Ten bałagan emocjonalny sprawił, że kobieta zażądała, a nawet wymusiła na mężu konsultację psychiatryczną…

Miała już dość tygodniowego biegania po nocnych klubach w poszukiwaniu męża i martwienia się o to, czy po tak ekstremalnej nocy w dzień nie wyda ich całych oszczędności, a potem wieczorem dobije ją agresywnymi docinkami…

Ażeby było tego mało, to stan euforii, przeogromnego naładowania energetycznego, nadmiernej ekstazy potrafił trwać kilka dni, a tuż po nim następowało kilkanaście dni depresji, w trakcie których mężczyzna praktycznie nie wychodził z łóżka. Przemek w tym czasie odmawiał jedzenia, nie mył się i bardzo długo spał. Życie było mu obojętne. Taki schemat następujących po sobie kolejno okresów euforii i depresji z kilkoma dniami „normalności” powtarzał się nieustannie przez kilka lat.  

Mężczyzna w stanach euforii zachowywał się tak, jakby pragnął nadrobić to, co stracił podczas dni spędzonych w łóżku. Był jak młody gniewny wampir, który po kilku dniach ekstazy wpadał w sidła jadowitego potwora – depresji…

Diagnoza, choć nie łatwa, to jednak pozwoliła zrozumieć Przemkowi, że nie musi tak cierpieć i ma prawo podnieść się z CHAD-u…

Co to jest CHAD?

CHAD to skrót określający chorobę afektywną dwubiegunową, zwaną też zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (w tekście oba te terminy będą stosowane naprzemiennie).

Jak rozpoznać chorobę afektywną dwubiegunową?

Choroba afektywna dwubiegunowa jest bardzo specyficznym i niezwykle zawiłym zaburzeniem nastroju, w którym chorujący doświadcza na przemiennie okresów depresji z okresami epizodów manii lub hipomanii. Pomiędzy tymi fazami zwykle obserwuje się też okresy remisji, tj. stan bez objawów lub z objawami dyskretnymi. CHAD ma charakter przewlekły i nawracający.

Co to jest mania?

Mania to specyficzny stan emocjonalny charakteryzujący się intensywnym i nierealistycznym uczuciem pobudzenia i euforii. Nastrój osoby doświadczającej epizodu manii jest znacząco podwyższony, ekstremalnie euforyczny, wielokrotnie przerywany wybuchami poirytowania, gniewu i agresji, a nawet przemocy. Występuje całkowite zakłócenie funkcjonowania psychospołecznego. Takowy stan musi utrzymywać się minimum tydzień, aby móc mówić o owym zaburzeniu.

Jakie są najczęstsze objawy manii?

Najczęściej wymieniane przez specjalistów objawy manii to: stan euforii, nierealistyczne pobudzenie fizyczne i psychiczne, poczucie bycia nieprawdopodobnie szczęśliwym, impulsywność, zaburzony osąd, podejmowanie ryzykownych zachowań, zmniejszona potrzeba snu, irracjonalność, gonitwa myśli, przyspieszona mowa, zachowania agresywne, lekkomyślność, potrzeba bycia w ciągłym ruchu…

Co to jest hipomania?

Jest to łagodniejsza forma manii. Nastrój wciąż jest podwyższony, jednak nie już tak jak w przypadku samej manii. Hipomania utrzymuje się do kilku dni (co najmniej cztery dni).

Choć mania lub hipomania związana jest ze stanem euforii jednak jest to okres bardzo uciążliwy i wykańczający dla osoby chorującej. Tak duża ilość energii potrafi wykończyć człowieka od środka.

Co to jest epizod depresyjny duży?

Epizod depresyjny został już opisany w artykule dotyczącym choroby afektywnej jednobiegunowej i oznacza stan psychiczny, w którym osoba odczuwa znaczne przygnębienie przez okres minimum dwóch tygodni. Ponadto w tym samym czasie musi u niego występować minimum pięć z dziewięciu wskazanych objawów:

  • obniżony nastrój (np. poczucie pustki, wszechogarniający smutek, brak nadziei, płaczliwość),
  • znaczne zmniejszenie zdolności odczuwania przyjemności,
  • spadek lub zwiększenie masy ciała,
  • bezsenność lub nadmierna senność,
  • spowolnienie psychoruchowe,
  • zmęczenie lub poczucie braku energii,
  • zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji albo brak zdecydowania,
  • nawracające myśli samobójcze.

Podkreślę, że epizody depresji u osób z CHAD mają na ogół cięższy przebieg niż te w chorobie afektywnej jednobiegunowej. Epizody w chorobie afektywnej dwubiegunowej są również częstsze niż w CHAJ.

W skrócie – choroba afektywna dwubiegunowa to okrutne zaburzenie, które niesie ze sobą zarówno ciężar depresji i przytłoczenie skrajnego pobudzenia…

Jakie są typy choroby afektywnej dwubiegunowej?

  • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe TYPU I – forma zaburzenia, w którym osoba doświadcza zarówno epizodów manii (lub mieszanych), jak i epizodów dużej depresji. Przebieg choroby jest zazwyczaj ciężki. Nasilenie obu biegunów chorobowych może być silne, a nawet dramatycznie silne. Długość manii wynosi od około dwóch tygodni do pięciu miesięcy, natomiast epizody depresyjne są znacznie dłuższe: od czterech do dziewięciu miesięcy.

Co to jest epizod mieszany?

Epizod mieszany charakteryzuje się występowaniem objawów zarówno pełnoobjawowego epizodu maniakalnego, jak również epizodu dużej depresji, przez co najmniej tydzień, przy czym objawy albo mieszają się ze sobą, lub co klika dni szybko po sobie występują.

  • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe TYPU II – forma zaburzenia, w którym osoba chorująca doświadcza zarówno epizodów hipomanii, jak i epizodów dużej depresji. Odznacza to, że w tym typie przebiegu choroby depresje mogą być ciężkie, ale manie są zawsze łagodne (hipomanie) i trwają krótko, do trzech tygodni.

Co to znaczy, że osoba cierpiąca na CHAD doświadcza szybkiej zmiany faz?

Jest to pewnego rodzaju wzorzec polegający na występowaniu większej ilości epizodów w ciągu roku w niż w przypadku CHAJ. Osoba w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym według owego wzorca przechodzi, co najmniej cztery epizody (maniakalne lub depresyjne) w jednym roku. Poszczególne fazy choroby poprzedzielane są bardzo krótkimi okresami „normalności”, albo, co jest częste, przechodzą jedna w drugą. W wypadku takiego naprzemiennego przebiegu choroby okresy remisji mogą w ogóle nie występować.

Osoba chorująca na CHAD może doświadczać również bardzo szybkich zmian faz, co oznacza, że oba bieguny choroby ujawniają się, nieraz kilkakrotnie, w okresie 24–48 godzin.

Czy CHAD może być sezonowy?

Tak, jak w przypadku choroby afektywnej jednobiegunowej, nawroty mogą mieć charakter sezonowy. Mówimy wtedy o chorobie afektywnej dwubiegunowej z przebiegiem sezonowym. Chorujący może doświadczać regularnie np. epizodów depresyjnych w okresie jesienno- zimowym, a epizodów manii lub hipomanii w okresie wiosenno- letnim.

Jakie są główne przyczyny choroby afektywnej dwubiegunowej?

Nie można wymienić jednoznacznej przyczyny choroby afektywnej dwubiegunowej.

Jednak uważa się, że przyczyny wystąpienia CHAD są silnie powiązane z wieloma czynnikami psychologicznymi (m.in. cechy osobowościowe, stresujące sytuacje życiowe), biologicznymi, w tym genetycznymi, neurochemicznymi, hormonalnymi, neurofizjologicznymi, czy czynnikami neuroanatomicznymi.

Jak przebiega leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej?

Leczenie choroby można rozpocząć na każdym jej etapie i wymaga bardzo często indywidualnego podejścia.

Podstawą jest zastosowanie leczenia farmakologicznego. Oprócz stosowania leków przeciwdepresyjnych zaleca się przyjmowania stabilizatorów nastroju, które powszechnie są stosowane zarówno podczas epizodów depresyjnych, jak maniakalnych. Chorujący z objawami psychozy (halucynacje i urojenia) mogą przyjmować także leki przeciwpsychotyczne.

Warto pamiętać, że leki przeciwdepresyjne zaczynają działać zazwyczaj po upływie trzech, a nawet pięciu tygodni. Ponadto odstawienie leków w chwili ustąpienia objawów może prowadzić do nawrotu choroby.

Bardzo ważne jest także podjęcie psychoterapii, która odgrywa rolę pomocniczą w leczeniu farmakologicznym. Duży nacisk podczas psychoterapii kładzie się na rozwinięcie u chorującego świadomości jego niepożądanych myśli, uczuć, doznań, tak, aby potrafił on odróżnić ich prawdziwość i zakwestionował ich zasadność na podstawie braku ich realnego odbicia w rzeczywistości. W psychoterapii chorujący przechodzi m.in. przez psychoedukację, etapy uważności oraz aktywizację behawioralną, która polega na zaangażowaniu i zmotywowaniu osoby leczonej do większej aktywności społecznej. Aktywizacja behawioralna koncentruję się na zmianie zachowania. Jej celem jest wzrost poziomu pozytywnego postrzegania rzeczywistości oraz ograniczenie zachowań unikających i wycofujących. Oprócz wyżej wymienionych etapów stosuje się także terapię interpersonalną, dzięki której chorujący uczy się rozpoznawać oddziaływania zdarzeń interpersonalnych.

Podczas psychoterapii chorujący uczy się sam rozpoznawać symptomy i fazy poprzedzające określone epizody. Uczy się nie tylko je rozpoznawać, ale także zapobiegać im poprzez np. prowadzenie dziennika stanów nastroju, który polega na monitorowaniu jego emocji, uczuć, nastrojów i zachowań. Chorujący uczy się zaglądać w głąb siebie i identyfikować punkty zapalne.

Dodatkowo podczas leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej wdraża się alternatywne terapie biologiczne – terapię elektrowstrząsami, czy terapię światłem. Terapia elektrowstrząsami stosuję się także w przypadku osób, które nie mogą przyjmować leków, bądź są z jakiegoś powodu odporne na leczenie farmakologiczne. Terapia światłem polecana przypadku sezonowości CHAD.

Warto pamiętać, objawy CHAD na długi czas mogą zostać zminimalizowane, o ile leczenie zostanie rozpoczęte jak najszybciej. Wczesne rozpoczęcie procesu leczenia wpływa łagodząco na przebieg choroby dwubiegunowej w kolejnych latach. Leki i terapia są ważnymi narzędziami do radzenia sobie z chorobą.

Podkreślę, że zdiagnozowanie CHAD jest bardzo trudne i musi być przeprowadzone przez doświadczonego i wykwalifikowanego specjalistę.

Czy z CHAD można się wyleczyć?

Choroba afektywna dwubiegunowa jest przewlekłym, nawracającym zaburzeniem prowadzącym niejednokrotnie do zachowań samobójczych, tak, więc podkreślam i zaznaczam CHAD to bardzo niebezpieczna choroba, którą należy leczyć.

Przez wiele lat główny nacisk kładziono na krótkoterminowe leczenie, skupiając się tylko i wyłącznie na występujących epizodach. Obecnie podstawą terapii jest długoterminowe leczenie podtrzymujące. Prowadzi się je przy pomocy leków, które mają nie tylko zapobiegać nawrotom choroby, ale poprowadzą do znacznej poprawy jakości życia.

Warto pamiętać, że CHAD to ciężkie zaburzenie psychiczne, które nieleczone może zrujnować życie osobiste, rodzinne, zawodowe oraz społeczne. Jednak wczesne rozpoznanie i dobrze dobrane leki pozwalają chorym dobrze funkcjonować. Nigdy nie jest za późno, aby zadbać o swoje życie. Każdy z nas jest warty życia i o nie warto się zatroszczyć!!!

Autorka: Agnieszka » O MNIE

Bibliografia: PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ DSM-5, J.N.Butcher, J.M.Hooley, S.Mineka, Sopot 2017, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Poprzedni wpis:
Następny wpis:

Zostaw komentarz

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę w celu umieszczenia na niej Twojego komentarza.


Skomentuj

ODSZUKAJ RADOŚĆ W KILKU SŁOWACH - CZYTAJ i UCZ SIĘ

DZIENNIK MIŁOŚCI WŁASNEJ

„DZIENNIK MIŁOŚCI WŁASNEJ” to e-book dla każdego, kto chce zacząć siebie kochać. To propozycja dla wszystkich którzy pragną patrzeć na siebie oczami szacunku, zrozumienia, akceptacji i wdzięczności ❤❤❤

(więcej…)

CZYTAJ

ELIKSIR PEWNOŚCI SIEBIE

ELIKSIR PEWNOŚCI SIEBIE, czyli jak pokonać wewnętrzne i zewnętrzne blokady?

Istnieją takie momenty, w których z wielkim cierpieniem na duszy wątpimy w siebie. Nie czujemy się zbyt dobrze we własnej skórze, odczuwamy ucisk w gardle, nogi odmawiają posłuszeństwa, a serce zbyt szybko zaczyna bić. Człowiek sam ze sobą czuje się źle. A wszystko z powodu kulejącej pewności siebie, która daje o sobie znać, w takich momentach, które są dla nas nazbyt obciążające.

Dlatego postanowiłam napisać książkę, która dokładnie zobrazuje, jak stać się pewnym siebie człowiekiem.  (więcej…)

CZYTAJ

Źródła braku pewności siebie, czyli skąd u ludzi niskie poczucie wartości?

„Źródła braku pewności siebie” to e-book dla każdego, kto chce wziąć pewność siebie w swoje ręce i podjąć decyzję, co dalej powinien z nią zrobić. To nade wszystko źródło schematów głęboko zakorzenionych w podświadomości. To prawda o tym skąd u ludzi niskie poczucie wartości, jak również o tym, co wpływało i wpływa cały czas na naszą pewność siebie.

W e-booku: (więcej…)

CZYTAJ

TOXIC 2, jak poradzić sobie z miłością, która Cię niszczy?

Toksyczna więź…

Coraz bardziej świadomi, a jednak wciąż tak bardzo nieświadomi… Niestety wciąż zbyt wiele osób tkwi w toksycznych relacjach, całkowicie rujnując swoje zdrowie psychiczne. Nazbyt wiele osób wciąż nieświadomie oddaje swoje życie w ręce wampira emocjonalnego. Traci wszystko – szczęście, radość, poczucie bezpieczeństwa, spokój, swoje prawa, zdrowie i to wszystko w imię zasad, które zostały zbudowane przez toksycznego wampira.

Jednak w życiu każdego z nas przychodzi taki moment w których pragniemy tylko jednego – wolności i rozumienia… Czy należysz do tych osób? (więcej…)

CZYTAJ

TOXIC, jak sobie radzić z osobami, które utrudniają Ci życie?

Emocjonalnie wykorzystani…

Emocjonalny wampir to szantażysta o wielu twarzach. Gra i wykorzystuje – owija sobie nas wokół palca i nawet nie wiemy kiedy, a już zachowujemy się tak, jak on sobie tego życzy. To nie Twoja wina!!! Emocjonalny szantażysta to cholerny manipulator – wykorzysta wszystko i wszystkich, by zdobyć to, co jest mu w danej chwili potrzebne. W nosie ma uczucia innych – najważniejsze to podbudowanie własnego ego…

Najtrudniejszy moment naszego życia to ten, w którym w końcu zdajemy sobie sprawę z faktu, że ta osoba nas krzywdzi. Ciągła krytyka, obgadywanie, niedorzeczne plotki, brak szacunku, obojętność ze strony bliskich… Odczuwasz to u siebie w życiu? (więcej…)

CZYTAJ

CZARNA KSIĘGA PERSWAZJI

Sztuka perswazji to sposób na życie… Choć mylona z manipulacją, to jednak jest bardzo daleka od tego postępowania…

Perswazja to sposób przekonywania do własnych racji bez wpływu na zdrowie innej osoby. Pomaga dojść do konsensusu poprzez dyskusję zainteresowanych stron nad zaistniałym problemem – tym samym otwiera drogę do jego rozwiązania. Jest również nieodzownym czynnikiem łagodzącym wszelkie kłótnie, czy spory.

Należy pamięć, że perswazja nie polega na zmuszaniu, jak to lubi robić manipulacja. Perswazja nigdy nie jest powiązana z kłamstwem, czy mówieniem nieprawdy. Skupia się przede wszystkim na argumentowaniu danych twierdzeń i postaw w sposób rzeczowy i kompetentny.

…ale dość z teorią… Czas zobaczyć, czego nauczy nas CZARNA KSIĘGA PERSWAZJI…

Publikacji pomoże przede wszystkim opanować bezcenne techniki życia wśród wielu różnych osobowości… (więcej…)

CZYTAJ

DEPRESJA NIEWIDZIALNY WRÓG

DEPRESJA WCIĄŻ OBECNA…

Do tej pory na temat depresji powstało wiele książek, jednak wszystkie „jakieś takieś”… Niby służą pomocą, a wciąż zbyt wiele w nich skomplikowanych terminów… Zbyt mało poradników – zbyt mało prostych przekazów…

Dzisiaj chcę Ci przedstawić pozycję, która jest daleka od medycznych nierozumianych słów. Nie znajdziesz tu nic trudnego do zrozumienia. Ta książka jest napisana, by służyć i pomagać – ma zwiększyć świadomość samego chorującego, jak i jego najbliższych, którzy walczą razem z nim. (więcej…)

CZYTAJ

ZBURZĘ TEN MUR

CZAS NA ZMIANY…

Czy masz czasem tak, że gdziekolwiek się ruszysz, to napotykasz na mur? Próbujesz coś zmienić, coś osiągnąć, ale nic się nie zmienia? Jest pewien sposób na to…

Czas zburzyć ten okropny mur, który przez lata budowany był przez porażki, negatywne myśli, krzywdzące opinie, brak pewności siebie, trudne dzieciństwo, okrutne utarte schematy… Wszystko, czego teraz potrzebujesz, to uświadomienie sobie, jak dotrzeć do własnego szczęścia.

Dzięki tej książce odzyskać siebie – zrozumiesz i zaakceptujesz, a przede wszystkim nauczysz się prawdziwie żyć. Trener rozwoju osobistego pomoże Ci zrozumieć, co to znaczy żyć pełnią życia. (więcej…)

CZYTAJ

WŁADCA SŁOWA

Władca słowa… Jak skutecznie i celnie wymierzać słowo, aby osiągnąć władzę nad ludzkimi emocjami?

Książka, której opis właśnie czytasz, stawia sobie za cel dać Ci władzę nad ludzkimi emocjami. Będzie tu mowa o tym, jak możesz się nauczyć sięgać poza racjonalne motywy innych ludzi i oddziaływać bezpośrednio na ich instynkty, rozbudzając i rozpalając swymi słowami ich wyobraźnię. Pokażemy Ci, w jaki sposób, sięgając poza racjonalne motywy słuchacza, możesz rozpalać wyobraźnię samymi słowami. Czyli, w skrócie, dowiesz się przede wszystkim…

Nauczy się – Jak bezpośrednio wpływać na ludzkie instynkty, emocje i wyobraźnię, sprawiając, że wszelkie Twoje sugestie staną się nieodparcie fascynujące, zniewalające i hipnotyczne? (więcej…)

CZYTAJ

POTĘGA ŻYCIA – Jak zacząć od nowa, nie zmieniając wszystkiego wokół?

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia staje oko w oko z potrzebą zmiany, która często przychodzi niespodziewanie i od której tak naprawdę nie ma odwrotu. Zmiana dotyczy różnych sfer naszego życia, ale w dużej mierze będzie krążyć wokół wewnętrznej potrzeby natychmiastowej odmiany własnego losu…

Wewnętrzny głos krzyczy: „muszę coś zmienić, bo inaczej zwariuję”… Zmiana jest nieunikniona, a Ty od dzisiaj stajesz się jej mapą i przewodnikiem… (więcej…)

CZYTAJ

© 2015-2024 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Trójwizja Projektowanie stron www /