NIEBEZPIECZNY SZABLON – jak złamać niebezpieczne schematy z dzieciństwa?

333

Dzieciństwo to nie tylko piękne chwile wypełnione zabawą i beztroskością, dzieciństwo to my. Wszystko, co wstępuje we czesnych latach życia ma ogromny wpływ na to, co dzieje się z nami w teraźniejszości. Dla wielu stara fotografia z przebłyskami pewnych wspomnień – dla innych utarty schemat, który wodzi za nos.

Czym są nieadaptacyjne schematy?

Zakorzenione schematy z dzieciństwa znacząco wpływają na nasze wybory oraz zachowania tu i teraz. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jak często nieświadomie powielamy to, co zostało nam przedstawione na początku naszego życia. Wielu z nas przejęło od swoich rodziców nieświadomie niebezpieczne szablony, które do dzisiaj działają destrukcyjnie. Krótko ujmując wczesne nieadaptacyjne schematy to wzorce emocjonalne i poznawcze, które są dla danej osoby niszczące.

Jak pozbyć się niebezpiecznych schematów z dzieciństwa?

By móc rozpocząć pracę nad niebezpiecznymi schematami warto je najpierw poznać i przeanalizować pod własnym kontem. Weryfikacja i analiza jest pierwszym krokiem ku zrozumieniu własnego życia.

Twórcy terapii zidentyfikowali osiemnaście takich schematów. Warto przyjrzeć się każdemu z nich po kolei, by móc określić, co tak naprawdę siedzi w nas od dzieciństwa.

SCHEMAT 1 – PORZUCENIE / NIESTABILNOŚĆ WIĘZI

Przekonanie mówiące o tym, że nawiązanie bliskich więzi świadczy jednocześnie o daniu przyzwolenia na porzucenie. Bliskie osoby nigdy nie są w stanie dać nam wsparcia emocjonalnego, ponieważ i tak odejdą, bądź przestaną się nami interesować – to błędne zakorzenione przeświadczenie bierze się często z tego, że w dzieciństwie często zostawaliśmy sami – mogliśmy liczyć tylko na siebie, rodzice się nami nie interesowali.

SCHEMAT 2 – PODEJRZLIWOŚĆ / KRZYWDZENIE

Kolejne błędne przekonanie mówiące o tym, że inni zawsze będą nas ranić, nadużywać, upokarzać, zdradzać, okłamywać, manipulować czy wykorzystywać. Ten schemat myślowy często ma swoje korzenie w nierównym traktowaniu dzieci przez rodziców, jak również znieważaniu i poniżaniu dziecka przez opiekunów.

SCHEMAT 3 – DEPRAWACJA EMOCJONALNA

Przeświadczenie wciąż podkreślające, że moje potrzeby emocjonalne są mało ważne, bądź całkowicie bez znaczenia i tak nie zostaną zaspokojone. Zwykle powstaje w skutek zimnego i bez uczuciowego traktowania dziecka przez rodziców.

SCHEMAT 4 – NIEPEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ / WSTYD

Dotyczy nadwrażliwości na krytykę – będziemy podświadomie doszukiwać się głębszego znaczenia opinii innych osób. Wciąż będziemy krążyć wokół swoich wad, a nawet ich się doszukiwać. Zwykle bierze się to z sytuacji, w których dziecko doświadczało silnej krytyki, bądź wyśmiewania ze strony rodziców, rówieśników czy innych osób.

SCHEMAT 5 – IZOLACJA SPOŁECZNA / ALIENACJA

Wciąż będziemy powtarzać sobie, że nie pasujemy do innych, dlatego lepszym rozwiązaniem będzie gdy się odizolujemy. Samotność jest podyktowana niskim poczuciem wartości. Przeświadczenie, że jesteśmy zbyt głupi, biedni, aby móc nawiązać bliższą relację – zwykle bierze się z doświadczeń dziecka, którego rodzice znacząco podkreślali swoją niższość.

SCHEMAT 6 – ZALEŻNOŚĆ / NIEKOMPETENCJA

Błędny pogląd, który pozwala nam manifestować swoją bezradność i niekompetencje. Przekonanie, które przedstawia nas jako osoby, które nigdy sobie same nie poradzą – wciąż potrzebujemy pomocy ze strony innych. Schemat jest efektem zachowawczych reakcji rodziców, którzy nie pozwalali dzieciom na samodzielność i niezależność, bądź mieli skłonność do negowania oraz krytykowania wyborów dziecka.

SCHEMAT 7 – PODATNOŚĆ NA ZRANIENIA i CHOROBY

To ciągła obawa, która mówi o tym, że w każdej chwili może spotkać nas coś strasznego. Choroba, katastrofa czy wypadek jest nieunikniony, a my sami nie możemy nic zrobić, by temu zapobiec. Zwykle źródłem owego przekonania jest nadopiekuńczość rodziców, którzy przekazują dziecku wizję świata jako niebezpiecznego i nieprzewidywalnego miejsca.

SCHEMAT 8 – UWIKŁANIE / NIEROZWINIĘTE JA

Schemat przedstawiający nas jako jednostki ciągle potrzebujące drugiej osoby – jest to nadmierne emocjonalne zaangażowanie, które wpływa degradująco na indywidualność. Nie będziemy szczęśliwi bez drugiej osoby – nawet sobie na to nie pozwolimy. Zwykle pojawia się, jako skutek działania rodziców, którzy za bardzo kontrolują swoje dziecko.

SCHEMAT 9 – SKAZANIE NA NIEPOWODZENIE

Porażka jest nieunikniona – nie mamy wystarczających kompetencji dlatego jesteśmy skazani na niepowodzenie. Częste źródła tego schematu to krytyczni, wymagający i dający mało wsparcia rodzice.

SCHEMAT 10 – ROSZCZENIA / WYOLBRZYMIONE JA

Przekonanie o własnej wyjątkowości – jestem najlepszy/a. To poczucie bycia kimś szczególnym – kimś ponad wszystkim i wszystkimi. Mam prawo robić co mi się podoba, a każdy powinien mi ustępować. Jest to schemat, który został zakorzeniony przez rodziców, którzy zanadto byli pobłażliwi dla swojego dziecka.

SCHEMAT 11 – NIEDOSTATECZNA SAMOKONTROLA / SAMODYSCYPILNA

Nigdy nie będziemy w stanie dotrzymać terminów czy umówionych spotkań. Brak samokontroli choć jest czymś naturalnym w tym przypadku wywołuje silne emocje – doprowadza do niepojętej frustracji. Schemat ukształtował się na podstawie niedopilnowania bądź przesadnego ograniczenia.

SCHEMAT 12 – PODPORZĄDKOWANIE SIĘ

Jest to przekonanie mówiące o tym, że należy zawsze podporządkować się innym osobom – wszelki bunt spowoduje negatywne konsekwencje dla naszej osoby. To ukryty przekaz, który mówi o tym, że rodzice stosowali wobec swojego dziecka karne sankcje jeśli nie podporządkował się ich zdaniu – brak prawa do własnej opinii.

SCHEMAT 13 – SAMOPOŚWIĘCENIE

Rezygnacja z własnych potrzeb na rzecz drugiej osoby. Kosztem własnej satysfakcji zaspakajamy potrzeby innych osób. Ten typ powstał w wyniku tego, że wciąż dziecko musiało spełniać potrzeby swoich rodziców.

SCHEMAT 14 – POSZUKIWANIE APROBATY / UZNANIA

Przeświadczenie, które kieruje nami w ten sposób, by robić wszystko w ten sposób, aby zyskać uznanie innych osób, nawet kosztem swoich potrzeb. Uznanie i aprobata jest najważniejsza. Dokonując wyboru zawsze będziemy się kierować tym, jak zostaniemy odebrani. Zwykle rozwija się u dzieci, których rodzice narzucają własne zdanie na temat tego, co jest właściwe i pożądane.

SCHEMAT 15 – NEGATYWIZM / PESYMIZM

Ciągłe skupianie się na negatywnych aspektach życia – na bólu i cierpieniu. Jest to typowe czarnowidztwo. W tym wypadku rodzic przedstawia dziecku świat w czarnych barwach – dziecko nie zna pozytywnych stron życia.

SCHEMAT 16 – STŁUMIENIE UCZUĆ

Jest to notoryczne tłumienie spontanicznych zachowań czy uczuć w celu uniknięcia dezaprobaty. Wynikiem tego schematu są rodzice, którzy nie dopuszczali do tego by dziecko reagowało emocjonalnie w danej sytuacji – preferowali obraz osoby twardej bez uczuć.

SCHEMAT 17 – BEZWGLĘDNE STANDARDY / KRYTYCYZM

Przekonanie, że należy dążyć do coraz to wyższych standardów – żadne z dotychczasowych zadań nie jest wystarczające perfekcyjne. Ten typ schematu powstał na skutek wygórowanych oczekiwań rodziców wobec swojego dziecka – dziecko wciąż musiało ulepszać swoje działania.

SCHEMAT 18 – NASTAWIENIE NA KARANIE

Przeświadczenie, że każdy z nas powinien zostać surowo ukarany za swój błąd – przewinienie. Nie należy być wyrozumiałym i tolerancyjnym – kara się należy i tego trzeba przestrzegać. Nie ma wytłumaczenia – każdy powinien ponieść konsekwencje swojego wykroczenia. Zwykle bierze się z doświadczania przez dziecko surowości ze strony rodziców i doświadczania braku wyrozumiałości oraz współczucia.

Doszliśmy do ostatniego punktu schematu – należy pamiętać, że choć niektóre utarte kody są do siebie zbliżone, to mogą mieć różne źródło powstania. Niekiedy wymienione schematy się łączą, co daje całkowity inny obraz błędnych kodów. Należy głęboko przemyśleć swoje nietypowe zachowanie – spojrzeć na siebie z odpowiednim dystansem i skupić się na tym, co jest dla Ciebie destrukcyjne.

Poznanie problemu, a co za tym idzie jego źródła dają szansę na zbudowanie nowych wzorów postępowania. Wszystko nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać, dlatego też warto zapytać się siebie, czy wewnętrzny niepokój sugeruje, że powinno się w swoim życiu zmienić coś i to szybko…


A jakie schematy z dzieciństwa rządzą w Twoim życiu?


Autor: O MNIE

Poprzedni wpis:
Następny wpis:

Dodaj komentarz


ODSZUKAJ RADOŚĆ W KILKU SŁOWACH - CZYTAJ i UCZ SIĘ

TOXIC 2, jak poradzić sobie z miłością, która Cię niszczy?

toxic2

Toksyczna więź…

Coraz bardziej świadomi, a jednak wciąż tak bardzo nieświadomi… Niestety wciąż zbyt wiele osób tkwi w toksycznych relacjach, całkowicie rujnując swoje zdrowie psychiczne. Nazbyt wiele osób wciąż nieświadomie oddaje swoje życie w ręce wampira emocjonalnego. Traci wszystko – szczęście, radość, poczucie bezpieczeństwa, spokój, swoje prawa, zdrowie i to wszystko w imię zasad, które zostały zbudowane przez toksycznego wampira.

Jednak w życiu każdego z nas przychodzi taki moment w których pragniemy tylko jednego – wolności i rozumienia… Czy należysz do tych osób? (więcej…)

CZYTAJ

TOXIC, jak sobie radzić z osobami, które utrudniają Ci życie?

toxic

Emocjonalnie wykorzystani…

Emocjonalny wampir to szantażysta o wielu twarzach. Gra i wykorzystuje – owija sobie nas wokół palca i nawet nie wiemy kiedy, a już zachowujemy się tak, jak on sobie tego życzy. To nie Twoja wina!!! Emocjonalny szantażysta to cholerny manipulator – wykorzysta wszystko i wszystkich, by zdobyć to, co jest mu w danej chwili potrzebne. W nosie ma uczucia innych – najważniejsze to podbudowanie własnego ego…

Najtrudniejszy moment naszego życia to ten, w którym w końcu zdajemy sobie sprawę z faktu, że ta osoba nas krzywdzi. Ciągła krytyka, obgadywanie, niedorzeczne plotki, brak szacunku, obojętność ze strony bliskich… Odczuwasz to u siebie w życiu? (więcej…)

CZYTAJ

CZARNA KSIĘGA PERSWAZJI

perswazja

Sztuka perswazji to sposób na życie… Choć mylona z manipulacją, to jednak jest bardzo daleka od tego postępowania…

Perswazja to sposób przekonywania do własnych racji bez wpływu na zdrowie innej osoby. Pomaga dojść do konsensusu poprzez dyskusję zainteresowanych stron nad zaistniałym problemem – tym samym otwiera drogę do jego rozwiązania. Jest również nieodzownym czynnikiem łagodzącym wszelkie kłótnie, czy spory.

Należy pamięć, że perswazja nie polega na zmuszaniu, jak to lubi robić manipulacja. Perswazja nigdy nie jest powiązana z kłamstwem, czy mówieniem nieprawdy. Skupia się przede wszystkim na argumentowaniu danych twierdzeń i postaw w sposób rzeczowy i kompetentny.

…ale dość z teorią… Czas zobaczyć, czego nauczy nas CZARNA KSIĘGA PERSWAZJI…

Publikacji pomoże przede wszystkim opanować bezcenne techniki życia wśród wielu różnych osobowości… (więcej…)

CZYTAJ

DEPRESJA NIEWIDZIALNY WRÓG

DEPRESJA

DEPRESJA WCIĄŻ OBECNA…

Do tej pory na temat depresji powstało wiele książek, jednak wszystkie „jakieś takieś”… Niby służą pomocą, a wciąż zbyt wiele w nich skomplikowanych terminów… Zbyt mało poradników – zbyt mało prostych przekazów…

Dzisiaj chcę Ci przedstawić pozycję, która jest daleka od medycznych nierozumianych słów. Nie znajdziesz tu nic trudnego do zrozumienia. Ta książka jest napisana, by służyć i pomagać – ma zwiększyć świadomość samego chorującego, jak i jego najbliższych, którzy walczą razem z nim. (więcej…)

CZYTAJ

ZBURZĘ TEN MUR

zburz ten mur

CZAS NA ZMIANY…

Czy masz czasem tak, że gdziekolwiek się ruszysz, to napotykasz na mur? Próbujesz coś zmienić, coś osiągnąć, ale nic się nie zmienia? Jest pewien sposób na to…

Czas zburzyć ten okropny mur, który przez lata budowany był przez porażki, negatywne myśli, krzywdzące opinie, brak pewności siebie, trudne dzieciństwo, okrutne utarte schematy… Wszystko, czego teraz potrzebujesz, to uświadomienie sobie, jak dotrzeć do własnego szczęścia.

Dzięki tej książce odzyskać siebie – zrozumiesz i zaakceptujesz, a przede wszystkim nauczysz się prawdziwie żyć. Trener rozwoju osobistego pomoże Ci zrozumieć, co to znaczy żyć pełnią życia. (więcej…)

CZYTAJ

WŁADCA SŁOWA

wladcaslowa

Władca słowa… Jak skutecznie i celnie wymierzać słowo, aby osiągnąć władzę nad ludzkimi emocjami?

Książka, której opis właśnie czytasz, stawia sobie za cel dać Ci władzę nad ludzkimi emocjami. Będzie tu mowa o tym, jak możesz się nauczyć sięgać poza racjonalne motywy innych ludzi i oddziaływać bezpośrednio na ich instynkty, rozbudzając i rozpalając swymi słowami ich wyobraźnię. Pokażemy Ci, w jaki sposób, sięgając poza racjonalne motywy słuchacza, możesz rozpalać wyobraźnię samymi słowami. Czyli, w skrócie, dowiesz się przede wszystkim…

Nauczy się – Jak bezpośrednio wpływać na ludzkie instynkty, emocje i wyobraźnię, sprawiając, że wszelkie Twoje sugestie staną się nieodparcie fascynujące, zniewalające i hipnotyczne? (więcej…)

CZYTAJ

POTĘGA ŻYCIA – Jak zacząć od nowa, nie zmieniając wszystkiego wokół?

potegazycia

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia staje oko w oko z potrzebą zmiany, która często przychodzi niespodziewanie i od której tak naprawdę nie ma odwrotu. Zmiana dotyczy różnych sfer naszego życia, ale w dużej mierze będzie krążyć wokół wewnętrznej potrzeby natychmiastowej odmiany własnego losu…

Wewnętrzny głos krzyczy: „muszę coś zmienić, bo inaczej zwariuję”… Zmiana jest nieunikniona, a Ty od dzisiaj stajesz się jej mapą i przewodnikiem… (więcej…)

CZYTAJ

© 2015-2018 Psychologia życia - Wszelkie prawa zastrzeżone. / Design by Trójwizja.pl /